Latest news

CLARIFICARI SUPLIMENTARE PRIVIND PROCEDURA DE RETRAGERE DE LA TRANZACTIONARE PE BVB A ACTIUNILOR TMK-ARTROM

18.05.2020

Nr. 102/396 din 18.05.2020

 

CLARIFICARI  SUPLIMENTARE PRIVIND PROCEDURA DE RETRAGERE DE LA TRANZACTIONARE PE BVB A ACTIUNILOR TMK-ARTROM

 

 

Avand in vedere faptul ca in ultimele zile au fost mai multe solicitari de informatii adresate TMK Artrom SA cu privire la procedura care se desfasoara in aceasta perioada de catre TMK Europe GmbH, actionarul majoritar al societatii TMK Artrom SA, facem urmatoarele precizari:

       1. TMK Europe GmbH, actionarul majoritar al societatii TMK Artrom SA, cu sediul social in Slatina, strada Draganesti nr. 30, judetul Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, avand CUI 1510210 (“TMK Artrom”), a desfasurat in perioda 3-23 ianuarie 2020 o oferta publica de cumparare adresata tuturor actionarilor TMK Artrom pentru toate detinerile acestora. Ca urmare a desfasurarii acestei oferte, TMK Europe GmbH a ajuns sa detina 98,50% din capitalul social al TMK Artrom.

       2.  In urma desfasurarii ofertei publice de cumparare mentionate la punctul 1 de mai sus, TMK Europe GmbH a decis sa urmeze procedura legala de retragere de la tranzactionare pe Bursa de Valori Mobiliare Bucuresti a actiunilor TMK Artrom cu respectarea prevederilor art. 42 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“Legea 24/2017”) si art 80 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul 5/2018”). 

     3.  In conformitate cu art. 42 alin. (1) din Legea 24/2017, actionarul care detine cel putin 95% din actiunile societatii in urma derularii unei oferte publice de cumparare adresate tuturor actionarilor pentru toate detinerile acestora are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa ii vanda respectivele actiuni.  In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (9) din Regulamentul 5/2018, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul care isi exercita dreptul conform art. 42 alin. (1) din Legea 24/2017.

4.  Pretul la care actionarul majoritar care si-a exercitat dreptul conform art. 42 alin. (1) din Legea 24/2017 cumpara actiunile actionarilor minoritari, respectiv pretul de 6,0398 lei/actiune, s-a stabilit in conformitate cu prevederile legale pe baza unei evaluari efectuate de catre un evaluator autorizat agreat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”).

5.  ASF a aprobat procedura de achizitie de catre actionarul majoritar a actiunilor actionarilor minoritari in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea 24/2017 si ale art. 80 din Regulamentul 5/2018 prin Decizia nr. 475/08.04.2020.

6. Conform normelor legale in vigoare, pretul actiunilor detinute de actionarii minoritari a fost transmis tuturor actionarilor societatii prin mandate postale.  In cazul in care actionarii nu s-au prezentat pentru a incasa contravaloarea mandatului postal sau nu au avut datele de identificare actualizate sau completate in registrul actionarilor societatii TMK Artrom tinut de Depozitarul Central SA sau nu au avut adresa de domiciliu completa sau deloc in registrul actionarilor societatii TMK Artrom tinut de Depozitarul Central SA (in aceste 2 cazuri neputandu-se transmite mandatul postal), pretul actiunilor a fost pus la dispozitia acestora intr-un cont special deschis in acest scop la UniCredit Bank Romania SA.  Actionarii minoritari care nu s-au prezentat pentru a incasa valoarea mandatului postal sau care nu au primit pretul prin mandat postal din cauzele mai sus mentionate, se pot adresa oricand UniCredit Bank Romania SA pentru incasarea pretului actiunilor. 

 

  7.     Informatii detaliate cu privire la procedura de achizitie de catre actionarul majoritar a actiunilor detinute de actionarii minoritari se regasesc:

 

(i)   pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (http://www.bvb.ro/) la sectiunea de Stiri cu privire la Emitentul TMK Artrom (simbol de tranzactionare ART);

 

(ii)  pe website-ul TMK Artrom (http://www.tmk-artrom.eu/) la sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Retragere de la tranzactionare; si

 

(iii) pe website-ul ASF (https://asfromania.ro/) la sectiunea Supraveghere – Piata de capital – Emitenti – Oferte publice – Anunțuri privind retragerea actionarilor în conformitate cu articolul 42 din Legea 24/2017.

 

        8.      In conditiile in care aveti intrebari cu privire la procedura de incasare a pretului actiunilor pe care le-ati detinut in cadrul societatii TMK Artrom, va puteti de asemenea adresa:

 

(i)  Intermediarului, respectiv SSIF IFB Finwest SA, la urmatoarele date de contact: tel: 0257 281 611 sau email: artrom@ifbfinwest.ro;

 

(ii)  TMK Europe GmbH, actionarul majoritar, reprezentat conventional de Vernon, David si Asociatii, societatea de avocatura, la urmatoarele date de contact: tel: +40 (0) 743 169 518 sau email: office@vdalegal.com.

 

TMK Artrom SA

 Prin  ANDREEA VADUVA - IR Director

 

« back to list